Tre enkla steg till ditt SläktPaket
  • Vi börjar släktforska med utgångspunkt från en eller flera individer födda mellan 1890-1930, så kallad startpersoner.  Anger du endast en startperson släktforskar vi 5 generationer tillbaka (31 personer). Vill du däremot att vi släktforskar för två startpersoner går vi tillbaka 4 generationer (30 personer). En släktbok och en släkttavla ingår oavsett hur många startpersoner du väljer att starta med.
  • Om vi inte kan hitta en släkting gör vi ett avdrag med 100 kr per person på priset.


STEG 1

STEG 2

STEG 3

Läs först genom dessa tre steg och  gå sedan vidare till formuläret. Fyll i formuläret som innehåller information om namn, födelsedatum och födelseförsamling för den eller de individer som du vill att vi skall starta släktforskningen med.
När vi har mottagit formuläret gör vi en första genomgång av din släkt. Anser vi att vi kan hitta tillräckligt med information skickar vi en startfaktura på 3000 kr till din email.  Startavgiften dras av från det totala beloppet. Resterande del av beloppet betalar du när du har sett och godkänt en digital kopia av släktboken och släkttavlan. 
I samband med att du får fakturan får du också ett mail med ett enkelt formulär, där du fyller i dina önskemål angående släktboken och släkttavlan.
Börja nu att fråga dina släktingar och leta på vinden efter gamla foton, brev, berättelser m.m som du vill ha med i boken. Dessa foton och berättelser skickar du via mail eller brev till oss.
När vi har mottagit din startavgift börjar vi vårt arbete. Du får löpande information via mail om hur arbetet fortskrider.

När vi är klara får du en digital kopia av din släktbok och ditt släktträd. Nu kan du framföra dina önskemål om eventuella ändringar. Var noga när du läser genom boken, eftersom vi bara ändrar i boken en gång.

När du har godkänt boken skickar vi en faktura på den återstående delen av betalningen (totala beloppet minus startavgiften 3000 kr). När vi har mottagit denna betalning skickar vi släktboken och släkttavlan till ett tryckeri. Ett par veckor senare kan du hämta din släktbok och släkttavla på posten.

* obligatorisk uppgift
Förnamn*
Startperson 1: Namn*
Födelsedatum
(åå/mm/dd)*                                                      
Startperson 1: Född*
(född mellan 1890-1930)
Ditt namn*
Din email*
Efternamn (flicknamn)*
Mellannamn
Födelseförsamling och län*

Formulär Släktpaket
Övrig information,
dödsdatum, föräldrar,
syskon m.m
Släktforskning (30-31 personer) + Släktbok  + Släkttavla  
Förnamn
Startperson 2: Namn
Födelsedatum
(åå/mm/dd)                                                      
Startperson: Född
(född mellan 1890-1930)
Efternamn (flicknamn)
Mellannamn
Födelseförsamling och län

Övrig information,
dödsdatum, föräldrar,
syskon m.m
Startperson 1
Startperson 2 (frivilligt)
Övriga önskemål
Släktpaket
6990 kr (inkl moms och frakt)