De svenska kyrkböckerna är bland de bäst bevarade i världen. I kyrkböckerna finns uppgifter om födelsedag, dopdag, giftermål, ut/inflyttning, dödsdatum m.m.
Prästerna förde också så kallade husförhörslängder. Varje husförhörslängd täcker en period på 5-10 år. I dessa husförhörslängder kan man läsa om yrke, namn på gård, flyttningar, vaccinationer,  läskunskaper, kristendomskunskaper och andra anteckningar som prästen gjorde.  För att följa en individ genom livet måste man gå igenom flera olika husförhörslängder och kyrkböcker. Släktforskning är därför tidsödande.
Mina Rötter har också tillgång till amerikanska befolkningsregister och kan därför hjälpa dig som har släkt som har emigrerat till Amerika. Vi kan få fram passagerarlistor och uppgifter om emigranternas liv i Amerika.

För att vi skall kunna börja släktforska behöver vi veta följande information.
  • fullständigt namn
  • födelsedatum
  • födelseförsamling
Släktforskning
Mina Rötter erbjuder:

1. Släktpaket
Innehåller släktforskning (5 generationer), en släktbok och en släkttavla.       6990 kr
Klicka här för att läsa mer och beställa ett Släktpaket


2. Endast släktforskning
Tre generationer, totalt 7 personer                                                             990 kr
(startperson, startpersonens föräldrar, startpersonens mor/farföräldrar)                             
Fyra generationer, totalt 15 personer                                                        1890 kr
(startperson, startpersonens föräldrar, startpersonens mor/farföräldrar, startpersonens gammelföräldrar)
Fem generationer, totalt 31 personer                                                         3690 kr
(startperson, startpersonens föräldrar, mor/farföräldrar, gammelfar/mor, föräldrar till gammelfar/mor)

 

Resultatet av släktforskningen presenteras i en släktforskningsrapport. Klicka här för att se ett exempel på en släktforskningsrapport.Vi bifogar också en Excelfil, som innehåller kopior på utdrag ur de kyrkböcker, som har använts vid forskningen.

  Utdrag ur kyrkbok

Släktforskning per timme

250 kr/h